Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2015

2805 bf11 390
Reposted fromin-flagranti in-flagranti viatruesoup truesoup

May 18 2015

7710 e951 390
Reposted bybudasmonam

May 09 2015

3203 cdc5 390
Reposted fromlafrog lafrog viapsychoza psychoza

Postanowiłem zostać w łóżku do południa. Może do tego czasu szlag trafi połowę świata i życie będzie o połowę lżejsze.
— Charles Bukowski

April 29 2015

Teraz mnie posłuchaj. Zasługujesz na mężczyznę, który zakocha się w twoim umyśle, chcącego rozebrać twoje sumienie i kochać się z każdą twoją myślą. Zasługujesz na mężczyznę, który chce obserwować, jak obniżasz każdy mur, który zbudowałaś. Zasługujesz na mężczyznę, który będzie mocno się dla ciebie starał, dopóki nie wpuścisz go do swojego serca.
— Kathryn Perez, Therapy
Reposted frommefir mefir viapunkahontaz punkahontaz

Kiedyś w Twoim życiu pojawi się ktoś, dzięki komu zrozumiesz dlaczego z nikim innym Ci nie wychodziło.

Reposted fromMooonroe Mooonroe viatastewords tastewords

April 28 2015

1233 c4cb 390
Reposted fromwrong-suspect wrong-suspect viabaeven baeven

April 20 2015

8790 95f8 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
"Pozostać wiernym nie jest żadną sztuką, gdy wszystko idzie gładko. Wierność okazuje się dopiero wtedy, gdy wszystko idzie źle."

— ~ Phil Bosmans
Przede wszystkim trzeba unikać kłamstwa, wszelkiego kłamstwa, zwłaszcza okłamywania siebie.
— F. Dostojewski
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaEtien Etien

April 12 2015

2526 2427 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

April 04 2015

Można od lat mieszkać w jednym miejscu, a i tak czuć się bezdomnym. Można mieć wszystko, a tak naprawdę nie posiadać niczego.Można czuć się wolnym, będąc zamkniętym w złotej klatce.
Można uśmiechać się, mając w środku pustkę. Można żyć udając, że wszystko jest w porządku, lecz wewnątrz umierać każdego dnia. 
Można pozwolić sobie na to wszystko albo można to zmienić.
— Włóczęga
Reposted fromhormeza hormeza viaEtien Etien
2750 8656 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

March 16 2015

6023 5d5b 390
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1 viaEllaElla EllaElla

March 07 2015

Żeby coś się zdarzyło
Żeby mogło się zdarzyć
I zjawiła się miłość
Trzeba marzyć.

Zamiast dmuchać na zimne
Na gorącym się sparzyć
Z deszczu pobiec pod rynnę
Trzeba marzyć.

Gdy spadają jak liście
Kartki dat z kalendarzy
Kiedy szaro i mgliście
Trzeba marzyć.

W chłodnej, pustej godzinie
Na swój los się odważyć
Nim twe szczęście cię minie
Trzeba marzyć.

W rytmie wietrznej tęsknoty
Wraca fala do plaży
Ty pamiętaj wciąż o tym
Trzeba marzyć.

Żeby coś się zdarzyło
Żeby mogło się zdarzyć
I zjawiła się miłość
Trzeba marzyć.

— Jonasz Kofta "Trzeba marzyć"
Reposted fromrol rol viaMezame Mezame
7957 bea9 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
9730 6672 390
Reposted fromaniczorka aniczorka viatruesoup truesoup

February 12 2015

- Jak wam się układa?
- Trochę pod górę, ale to właściwa góra.
— Miłość 2.0
Reposted fromthinredline thinredline viatastewords tastewords
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl