Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2015

6683 38cf 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
3986 a3ae 390
Reposted fromaniczorka aniczorka viatruesoup truesoup

February 10 2015

4923 1d03 390
Reposted fromdailylife dailylife
Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić, na sukę, która nigdy nie będzie normalna.
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
Tak jakby nigdy jej nie było.
Tak jakby nigdy niczego nie było.
A kto udowodni, że cokolwiek, kiedykolwiek było?
— M. Świetlicki, Dwanaście
Reposted fromcathandcat cathandcat viatastewords tastewords
3342 111d 390
Reposted fromoutline outline viaxmartii xmartii
Czasem tak mnie to wszystko męczy, że nawet nie mam siły źle się czuć. 
— Charles Bukowski
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6 viapanickiller panickiller

February 06 2015

1947 e2c0 390
Reposted fromprayers prayers viaEtien Etien
1402 190c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
2164 c1e5 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainvinciblee invinciblee

January 28 2015

W chwili, kiedy ktoś obserwuje nasze zachowanie chcąc nie chcąc, dostosowujemy się do wzroku człowieka, który na nas patrzy i nic, z tego co robimy nie jest już prawdą.
— M. Kundera
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viaMezame Mezame

January 09 2015

6859 5743 390
♥♥♥
Reposted fromjulios julios viaunusual unusual
Niedługo kupię dużo książek i będę je czytać. Wieczorami pójdę sobie do kina, a nocami będę słuchał deszczu spadającego na miasto. I tak będzie aż do wiosny. I aż do wiosny nie będę do nikogo mówił o miłości.
— Marek Hłasko
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viadoubleespresso doubleespresso

December 09 2014

2730 b96a 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaEtien Etien
Poszukuj piękna w każdym, kogo spotkasz, a na pewno je znajdziesz. Każdy nosi w sobie odprysk boskości. I każdy, kogo spotykamy, ma nam coś do przekazania.
— Richard Paul Evans
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaEtien Etien
2552 c430 390
Reposted fromjustMeee justMeee viaMezame Mezame
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl